Rechercheurs worden onder ede gehoord over Demmink

18-12-2013

Stichting de Roestige Spijker mag rechercheurs over de zaak Demmink horen, die eind jaren 90 namens de Amsterdamse zedenpolitie waren betrokken bij het Rolodex-onderzoek naar jongensprostitutie. Bij dit onderzoek zou Demmink als verdachte in beeld zijn gekomen. De rechter in Utrecht bepaalde op 17 december dat Stichting De Roestige Spijker ook nog zes andere personen als getuige mag horen. De getuigenverhoren zullen in de periode februari/april 2014 plaatsvinden.

Raadsman Matthijs Kaaks van De Roestige Spijker zei de rechter-commissaris in Utrecht dat hij door middel van getuigenverhoren meer te weten wil komen over het mogelijke bezoek van Demmink eind jaren 80 aan een jongensbordeel in Amsterdam. Zowel de rechercheurs als een anonieme getuige (die zegt als minderjarige seks met Demmink te hebben gehad) mogen onder ede worden gehoord, zo bepaalde de rechter-commissaris.

Ook het verzoek van De Roestige Spijker om de voormalige gevangenisdirecteuren Molenkamp en Van Huet te mogen horen werd ingewilligd. In een bij een notaris vastgelegde verklaring zeggen zij dat een persoonlijk assistente van Demmink zich er tijdens een dienstreis over beklaagde jonge jongens voor haar baas te moeten regelen. Deze vrouw wordt eveneens als getuige opgeroepen. Andere getuigen zijn de voormalige recherchebaas Klaas Langendoen en de Turkse advocate Erim Keskin, die zich in Turkije met de Demmink-zaak bezighoudt.

De advocaat van Demmink, Harro Knijff, zei het ‘jammer’ en ‘bijzonder’ te vinden dat Matthijs Kaaks de namen van twee te horen rechercheurs niet wilde noemen. ’Dat belemmert mij in enige mate in mijn voorbereiding’, beweerde Knijff. De politiemensen hebben echter, net als veel van hun collega’s, ieder afzonderlijk een aanvullende geheimhoudingsverklaring inzake het omstreden Rolodex-onderzoek moeten tekenen. Dat is uitzonderlijk. Niet is uit te sluiten dat het Openbaar Ministerie met een beroep op die geheimhoudingsverklaringen de getuigen onder druk zal zetten. Alleen al om die reden vond Kaaks het niet gepast de namen nu al vrij te geven. Hij opperde dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid (de financier van Demminks verdediging) de noodzakelijke openheid en waarheidsvinding kan bevorderen door te verklaren dat de rechercheurs niettegenstaande de geheimhoudingsverklaringen hun verhaal kunnen doen. Die suggestie was bij Knijff aan dovemansoren gericht. Hij ging er niet op in.

De verhoren in Utrecht zullen naar verwachting op z’n vroegst medio februari beginnen en in april worden afgerond. De mogelijkheid bestaat dat De Roestige Spijker mede naar aanleiding van het verloop van die verhoren in een later stadium wellicht verzoekt om nieuwe getuigen op te mogen roepen. De publiciteit over het toestaan van het verhoor heeft inmiddels al diverse mensen, onder wie een aantal uit justitiekringen, ertoe gebracht zich bij Kaaks en de Stichting De Roestige Spijker te melden. Mede dankzij hen kan de onderste steen in deze zaak alsnog boven komen.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 
Volg de deroestigespijker via RSSfull screen background image