‘Berichtgeving over Demmink tot taboe verklaard’

06-12-2013

Stichting De Roestige Spijker bepleitte bij de Rechtbank Rotterdam een voeging in de zaak van Joris Demmink tegen het Algemeen Dagblad. Het AD publiceerde in oktober 2012 over ‘De topambtenaar, de Haagse pooier en zijn jongens’, een verhaal vol ontluisterende onthullingen over Demmink. Die deed maandenlang niets. Om pas na vragen van De Roestige Spijker alsnog het AD te dagvaarden. Hij eist 100.000 euro schadevergoeding van de krant. Stichting De Roestige Spijker wil zich in de procedure voegen. Demmink en vreemd genoeg ook het AD verzetten zich daar tegen. Raadsman Matthijs Kaaks legde de rechter in Rotterdam uit waarom voeging ondanks de weerstand van Demmink en het AD van belang is. De uitspraak wordt 14 december verwacht.

Advocaat Knijff van Demmink was kort na de publicaties in het AD nog heel uitgesproken. “Als je niets doet, wordt de berichtgeving voor waar gehouden en dat accepteert Demmink niet”, zei hij tegen NRC Handelsblad. Waarna Knijff en Demmink maandenlang niets deden. Ook niet toen er aansluitend op het AD-verhaal steeds meer voor Demmink belastende aanwijzingen, beschuldigingen en feiten opdoken. Pas toen De Roestige Spijker hem vroeg of hij bezwaar had tegen het (her)publiceren van de AD-verhalen op haar website, ondernam Demmink juridische stappen. Zijn advocaat gaf aan wel degelijk bezwaar te hebben en het AD zou alsnog worden aangepakt.

De stichting wenste zich in de door Demmink aangespannen procedure te voegen. Maar daar was hij niet van gediend. De Roestige Spijker moet volgens de oud-topambtenaar van Justitie buiten die procedure blijven. En gek genoeg denkt het AD er net zo over. Ook de krant wil de stichting er niet bij hebben. Matthijs Kaaks schetste de rechter in Rotterdam nog eens waarom Stichting De Roestige Spijker wel degelijk belang heeft bij een voeging.

Kaaks gaf nadrukkelijk aan dat media die uiteenlopende beschuldigingen jegens Demmink publiceerden door de jaren heen steeds zijn bedreigd met juridische maatregelen. En dat opeenvolgende Justitie-ministers (Hirsch Ballin, Donner, Opstelten) steeds hebben getracht de geruchten zo veel mogelijk de kop in te drukken.

Volgens Kaaks leidt het voortdurend betwisten van de geuite verdenking tot een groot chilling effect. ‘Niet alleen blokkeerde dat verder onderzoek door het OM, maar ook heeft dat tot gevolg gehad dat berichtgeving over de geruchten en verdachtmakingen taboe werd verklaard’. Daardoor komt ook voor Stichting De Roestige Spijker – die op haar website over Demmink publiceert en er de Amerikaanse D-documentaire Dutch Injustice wil tonen - de uitingsvrijheid in het geding. Alle reden dus voor een voeging in de zaak van Demmink versus het AD.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 
Volg de deroestigespijker via RSSfull screen background image