Het is schandalig dat de doofpot nog altijd gesloten blijft

04-01-2015

Oud secretaris-generaal Joris Demmink heeft zijn smaadzaak tegen het Algemeen Dagblad verloren. Met hem verloor ook Minister Opstelten die in deze zaak zijn voormalig topambtenaar terzijde stond. De rechtbank Rotterdam oordeelde 17 december jl. dat er voldoende bewijs was voor de beschuldiging dat Demmink in de jaren '80 contacten onderhield met een criminele pooier van minderjarige jongens in Den Haag. Onderzoeksjournalist Koen Voskuil van het AD had zorgvuldig onderzoek gedaan en gebruik gemaakt van betrouwbare bronnen.

Dit is de tweede keer dat een rechter de gegrondheid van beschuldigingen tegen Demmink heeft bevestigd. Eerder deed het gerechtshof 's-Hertogenbosch dat door vervolging te gelasten omdat er op basis van de feiten een redelijk vermoeden bestaat dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan verkrachting van minderjarigen midden jaren '90 in Turkije.
 
De Roestige Spijker heeft zich vanaf haar oprichting begin 2013 beijverd voor waarheidsvinding in de zaak Demmink. Toen de door Demmink en minister Opstelten aangekondigde rechtszaak tegen het Algemeen Dagblad uitbleef, heeft de stichting Demmink ertoe gebracht deze procedure door te zetten.

Lees meer ››


Demmink verliest rechtszaak: AD-artikelen over contacten met jongenspooier zorgvuldig tot stand gekomen

17-12-2014

Publicaties in het AD met als titel "Justitiebaas had contact met pooier van jongetjes", "De topambtenaar, de Haagse pooier en zijn jongens" (6 oktober 2012) en "Hoe Demmink elke aanval overleefde" (8 oktober 2012) zijn niet onrechtmatig. Het AD en het journalist Koen Voskuil hebben zorgvuldige journalistiek bedreven. Dat heeft de rechtbank Rotterdam op woensdagochtend 17 december bepaald. Volgens de rechter bestond er voor de gewraakte krantenartikelen "voldoende fundament in de vorm van serieus te nemen aanwijzingen en bronnen die de geuite beschuldigingen konden (en kunnen) dragen."

Ook heeft Demmink voldoende gelegenheid gekregen tot weerwoord, waarvan hij via zijn advocaat slechts zeer summier gebruik heeft gemaakt. Zijn reactie is in voldoende mate in de artikelen tot uitdrukking gekomen, zodat het AD ook in dat opzicht niets te verwijten valt. Demmink eiste rectificatie en een forse schadevergoeding, maar heeft daar dus geen recht op.

Lees meer ››


Demmink vs. Voskuil/AD - proces verbaal zitting 3 november 2014

21-11-2014

Op 3 november vond de comparitie plaats in de procedure die oud-SG van Justitie Joris Demmink aanspande tegen het AD en onderzoeksjournalist Koen Voskuil naar aanleiding van publicaties op 6 en 8 oktober 2012 over de contacten die Demmink in de jaren 80 zou hebben gehad met de criminele jongenspooier Dick Willard in Den Haag. Stichting De Roestige Spijker voegde zich in deze procedure bij het AD en was dus mede partij.

De uitspraak in deze zaak is, anders dan tijdens de zitting aangekondigd, op woensdag 17 december 2014. Het proces-verbaal van de gehele zitting is hieronder terug te lezen.

Lees meer ››


De getuigenverhoren in Utrecht

15-05-2014

Stichting De Roestige Spijker heeft de getuigenverhoren in Utrecht verzocht om onderzoek te doen naar de beschuldigingen die zijn geuit in de documentaire getiteld Dutch Injustice: when child traffickers rule a nation. In deze documentaire wordt Demmink beschuldigd van herhaald gepleegd seksueel misbruik van minderjarige jongens.

http://youtu.be/nmeYiR-yyS4

In de documentaire wordt ingegaan op het Rijksrecherche-onderzoek naar misbruik van minderjarigen door hooggeplaatste functionarissen bij Justitie eind jaren 90 (dat ook wel het Rolodex-onderzoek wordt genoemd) en op de verklaringen van de Turkse slachtoffers die door Demmink tijdens verblijf in Turkije zouden zijn misbruikt.
Omdat Demmink inmiddels formeel verdacht wordt van verkrachting van minderjarige jongens in Turkije, is de nadruk in Utrecht komen te liggen op het Rolodex-onderzoek. 

In het voorlopig getuigenverhoor voor de Rechtbank Midden-Nederland zijn de volgende elf getuigen gehoord:

 • de heer Bart X, voormalig prostitué in jongensbordeel d.d. 4 maart 2014
 • de heer Leen de Koter, oud CIE rechercheur d.d. 5 maart 2014
 • de heer Jaap Hoek, oud hoofdinspecteur kinder- en zedenpolitie d.d. 5 mei 2014
 • mevrouw Anneke Storm van 's-Gravesande, (voormalig) stafmedewerkster Ministerie van Justitie d.d. 10 maart 2014
 • de heer Jacques van Huet, voormalig gevangenisdirecteur, d.d. 14 maart 2014
 • de heer Klaas Langendoen, voormalig chef CID, d.d. 24 maart 2014
 • de heer Bart Molenkamp, voormalig gevangenisdirecteur, d.d. 25 maart 2014
 • de heer Henk Krol, voormalig hoofdredacteur van de Gay Krant, d.d. 11 april 2014
 • de heer John Moeliker, voormalig topmanager bij het Ministerie van Justitie d.d. 11 april 2014
 • de heer Emile Broersma, voormalig commandant van het observatieteam bij de afdeling Terrorisme en Bijzondere Taken, Bijzondere Recherchezaken CRI d.d. 15 april 2014
 • de heer Tjeerd Postma, voormalig hoofd facilitaire zaken van het Ministerie van Justitie d.d. 15 april 2014

Lees meer ››


Demmink sinds 20 januari 2014 formeel verdacht van zedenmisdrijven

14-05-2014

Jarenlang zijn vermoedens en beschuldigingen geuit dat de topman van Justitie een zedendelinquent was die vrijuit ging omdat hij boven de wet wist te staan en/of omdat verdenkingen jegens hem adequaat in de ambtelijke doofpot werden gesmoord. 
Het werden geruchten genoemd. De advocaat van Demmink noemde het steevast 'kwaadaardige borrelpraat'.


Op verzoek van de Stichting De Roestige Spijker zijn over deze beschuldigingen vanaf 4 maart 2014 elf getuigen onder ede gehoord. Op 20 januari 2014 echter, nog voordat de eerste getuige was gehoord, werd Demmink door het Gerechtshof 's-Hertogenbosch formeel als verdachte aangemerkt op grond van aangiften door twee Turkse mannen die stellen dat zij in de jaren 90, op minderjarige leeftijd, door hem zijn verkracht.

Lees meer ››


Planning voorlopig getuigenverhoor

23-02-2014

"In maart hoort de rechter-commissaris in een (civiel) voorlopig getuigenverhoor negen getuigen. Dit gebeurt naar aanleiding van de door Stichting De Roestige Spijker voorgenomen verspreiding van een Amerikaanse documentaire over een oud-topambtenaar van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De verhoren vinden op zes openbare zittingen in Utrecht plaats," aldus een persbericht van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 19 februari 2014.

Lees meer ››


Gerechtshof: OM moet Demmink alsnog vervolgen

21-01-2014

Het Gerechtshof in Arnhem heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie voormalig Justitie-topambtenaar Joris Demmink alsnog moet vervolgen. De verdenking is onder meer dat hij twee Turkse jongens heeft verkracht. NRC-redacteur Marcel Haenen noemde de uitspraak van het Hof op Twitter ‘een enorme blamage voor Justitie’. Ministerie Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft zich tot op heden fel verzet tegen elke poging om de voormalig secretaris generaal van zijn ministerie aan te pakken en betaalt diens juridische kosten.

Lees meer ››


De Roestige Spijker mag zich voegen in zaak Demmink versus AD

19-12-2013

Stichting De Roestige Spijker mag zich aan de zijde van het Algemeen Dagblad voegen in de zaak die Joris Demmink tegen de krant aanspande. Dat heeft de Rechtbank Rotterdam bepaald. Demmink verzette zich tegen de voeging.

De stichting kwam juridisch in het geweer toen Demmink na voor hem belastende publicaties in het AD beweerde dat hij de onderste steen snel boven wilde hebben. Hij stelde beschuldigingen aan zijn adres over pedofiele contacten niet langer over zijn kant te willen laten gaan. Hij kwam echter pas in beweging nadat Stichting De Roestige Spijker kenbaar had gemaakt de AD-publicaties en ook een Amerikaanse documentaire over de zaak te willen publiceren.

Lees meer ››


Rechercheurs worden onder ede gehoord over Demmink

18-12-2013

Stichting de Roestige Spijker mag rechercheurs over de zaak Demmink horen, die eind jaren 90 namens de Amsterdamse zedenpolitie waren betrokken bij het Rolodex-onderzoek naar jongensprostitutie. Bij dit onderzoek zou Demmink als verdachte in beeld zijn gekomen. De rechter in Utrecht bepaalde op 17 december dat Stichting De Roestige Spijker ook nog zes andere personen als getuige mag horen. De getuigenverhoren zullen in de periode februari/april 2014 plaatsvinden.

Raadsman Matthijs Kaaks van De Roestige Spijker zei de rechter-commissaris in Utrecht dat hij door middel van getuigenverhoren meer te weten wil komen over het mogelijke bezoek van Demmink eind jaren 80 aan een jongensbordeel in Amsterdam. Zowel de rechercheurs als een anonieme getuige (die zegt als minderjarige seks met Demmink te hebben gehad) mogen onder ede worden gehoord, zo bepaalde de rechter-commissaris.

Lees meer ››


Pleidooi voor getuigenverhoor rechercheurs over Demmink

13-12-2013

Stichting de Roestige Spijker bepleit dinsdag 17 december bij de rechter in Utrecht dat drie rechercheurs over de zaak Demmink worden verhoord. Zij waren eind jaren 90 betrokken bij het Rolodex-onderzoek naar jongensprostitutie. In dat om duistere redenen afgebroken onderzoek zouden rechercheurs ook op Demmink zijn gestuit, meldt De Volkskrant. De raadsman van Demmink noemt de aanhoudende beschuldigingen tegen zijn cliënt ‘door derden gefinancierde roddel en achterklap’. Hij verzet zich tegen het horen van getuigen, terwijl hij enkele maanden geleden nog namens Demmink beweerde dat de onderste steen boven diende te komen.

Lees meer ››


‘Berichtgeving over Demmink tot taboe verklaard’

06-12-2013

Stichting De Roestige Spijker bepleitte bij de Rechtbank Rotterdam een voeging in de zaak van Joris Demmink tegen het Algemeen Dagblad. Het AD publiceerde in oktober 2012 over ‘De topambtenaar, de Haagse pooier en zijn jongens’, een verhaal vol ontluisterende onthullingen over Demmink. Die deed maandenlang niets. Om pas na vragen van De Roestige Spijker alsnog het AD te dagvaarden. Hij eist 100.000 euro schadevergoeding van de krant. Stichting De Roestige Spijker wil zich in de procedure voegen. Demmink en vreemd genoeg ook het AD verzetten zich daar tegen. Raadsman Matthijs Kaaks legde de rechter in Rotterdam uit waarom voeging ondanks de weerstand van Demmink en het AD van belang is. De uitspraak wordt 14 december verwacht.

Lees meer ››


Getuigenverhoor over Demmink kan doofpot-zaak openbreken

13-11-2013

De Rechtbank Utrecht heeft vandaag besloten om in de zaak Demmink een getuigenverhoor toe te staan. Stichting De Roestige Spijker had daar om verzocht nadat onder anderen twee voormalige gevangenisdirecteuren meldden onder ede een verklaring inzake Demmink af te willen leggen. De rechtbank biedt hen nu de kans om zich als wettelijk getuige uit te spreken en negeert het verweer van Demmink, die zich tegen een verhoor verzette. Demmink was van 2002 tot november 2012 secretaris generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie en wordt al jarenlang beschuldigd van seks met minderjarige jongens.

Lees meer ››


De Staat betaalt wéér Demmink-factuur: ruim 16 mille

20-11-2013

Terwijl tarieven van pro-Deoadvocaten door bezuinigingen op de rechtsbijstand steeds verder teruglopen, declareren landsadvocaten er stevig op los. Uurtarief: € 348. Over 2012 factureerde alleen al Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn te Den Haag € 17,5 miljoen bij de overheid. De collega’s van De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam doen ook goede overheidszaken. Alleen de tot nog toe door De Roestige Spijker losgepeuterde facturen voor juridische ondersteuning van Joris Demmink kostten de belastingbetaler al bijna 40 mille. De werkelijke kosten zijn daarvan een veelvoud. Nu ligt er alweer een nieuwe factuur: € 16.166.66.

Lees meer ››


Waarom De Roestige Spijker het getuigenverhoor wil dat Demmink probeert te voorkomen

04-10-2013

Op vrijdag 27 september heeft Stichting De Roestige Spijker voor de Rechtbank in Utrecht gepleit voor een getuigenverhoor om duidelijkheid te verkrijgen in haar positie, gezien haar wens om de mini-documentaire “DUTCH INJUSTICE: when child traffickers wie a nation” onder de aandacht van een breder Nederlands publiek te brengen. De documentaire over het vermeende kindermisbruik van voormalig secretaris-generaal Joris Demmink van Justitie, is op YouTube al door honderdduizenden bekeken. In de video komen diverse personen aan het woord die Demmink beschuldigen ontucht met minderjarige jongens, gepleegd midden jaren '90 in Turkije en met een minderjarige jongen die gedwongen werkte in een bordeel in Amsterdam omstreeks 1988. Dit slachtoffer komt in de video ook zelf aan het woord.

Demmink verzet zich, bij monde van zijn door de Staat betaalde advocaat Harro Knijff, tegen een getuigenverhoor en dreigt ook met stappen als De Roestige Spijker als die de documentaire op haar website wil publiceren. De zitting kreeg veel aandacht in de landelijke media (onder meer het AD, NRC, Telegraaf, Volkskrant), nadat bekend was geworden dat een officieel Turks document aantoont dat Demmink in juli 1996 –precies de periode waarin de twee Turkse jongens zeggen door hem te zijn misbruikt– Turkije is ingereisd terwijl hij zelf, en opeenvolgende ministers namens hem, altijd heeft beweerd daar in en na de jaren ’90 nooit meer te zijn geweest.

Lees meer ››


Weer Kamervragen over Demmink na publicatie AD

01-10-2013

De CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Peter Oskam stelden al eerder schriftelijke Kamervragen over de Demmink-affaire. Naar aanleiding van de berichtgeving van de afgelopen dagen, met name in het AD, dat Joris Demmink in 1996 wel degelijk in Turkije is geweest, ook al heeft hij dat zelf altijd ontkend, hebben beide Kamerleden opnieuw vragen gesteld aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken.

Lees meer ››


Demmink verzet zich tegen getuigenverhoor

24-09-2013

Voormalig topambtenaar Joris Demmink (Justitie) verzet zich tegen het horen van getuigen in de naar hem genoemde affaire. De Roestige Spijker wil dat een stafambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid onder ede wordt gehoord. Volgens twee ex-collega’s heeft deze ambtenaar hen verteld in het verleden ‘jonge jongens’ voor Demmink te hebben moeten regelen. De Roestige Spijker bepleit een getuigenverhoor van een aantal betrokkenen. De rechtbank in Utrecht buigt zich vrijdag 27 september a.s. over dit verzoek. Demmink heeft recent via zijn raadsman Knijff kenbaar gemaakt helemaal niets van een verhoor te willen weten.

Lees meer ››


Rechter Veling dient verschoningsverzoek in

06-09-2013

Rechter mr. T. Veling, aan wie de behandeling van de zaak Demmink/AD/De Roestige Spijker was toegedeeld, wenst zich te verschonen. Hij heeft hiertoe op 29 augustus een verzoek ingediend bij de wrakingskamer, zo heeft de Rechtbank Rotterdam advocaat Matthijs Kaaks van Stichting De Roestige Spijker op 2 september laten weten. Kaaks had al op 22 juli bezwaar tegen Veling gemaakt en op 28 augustus aangedrongen op snelle duidelijkheid hierover, omdat de zittingsdatum naderde. Door het nu te elfder ure ingediende verschoningsverzoek loopt de behandeling van de zaak dus inderdaad opnieuw vertraging op. De Roestige Spijker zou ter zitting van 9 september 2013 mogen bepleiten waarom zij zich als partij aan de zijde van het AD mocht voegen. Die zitting gaat nu niet door. Eerst moet de verschoningskamer van de Rechtbank bijeenkomen om het verschoningsverzoek van Veling te behandelen. Dat gebeurt op 10 september.

Lees meer ››


Advocaat De Roestige Spijker maakt bezwaar tegen toedeling AD-zaak aan rechter Veling

22-07-2013

Advocaat Matthijs Kaaks van Stichting De Roestige Spijker heeft bezwaar gemaakt tegen de toedeling van de zaak Demmink/AD/De Roestige Spijker aan rechter mr. T. Veling. Deze is voorheen werkzaam is geweest bij advocatenkantoor Pels Rijcken Droogleever Fortuijn (de 'landsadvocaat') en heeft daar als advocaat veelvuldig namens onder meer het Ministerie van Justitie en ook voor Demmink zelf opgetreden. Ook als wetgevingsjurist bij het Ministerie van BZK zal Veling volgens Kaaks nauw met Justitie hebben samengewerkt. Kaaks geeft aan de integriteit van Veling niet in twijfel te willen trekken, maar noemt de toedeling aan deze rechter toch 'verontrustend': "De toedeling van juist deze zaak aan mr. Veling roept vragen op en kan de ongewenste schijn wekken dat een onpartijdige en onafhankelijke behandeling van de zaak niet is gewaarborgd."

Lees meer ››


Kort geding tegen Justitie over achterhouden Demmink-informatie

07-07-2013

Het ministerie van Justitie en Veiligheid weigert stukken te openbaren waarin is besloten de advocatenkosten van haar voormalig secretaris-generaal Joris Demmink te betalen. Hij ging eind 2012 met pensioen en wordt al jarenlang beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarige jongens. Justitie ondernam tot op heden niets. Stichting De Roestige Spijker bepleit een grondig onderzoek van de beschuldigingen en probeert via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) te achterhalen waarom publiek geld aan de privé-verdediging van Demmink wordt besteed. Omdat Justitie weigert opening van zaken te geven, eist de stichting nu in kort geding dat de gevraagde informatie alsnog met spoed wordt verstrekt.

Lees meer ››


TROS Nieuwsshow in gesprek met voorzitter De Roestige Spijker, Robert Rubinstein

07-07-2013

Stichting De Roestige Spijker heeft afgelopen week bij de rechtbank van Utrecht een verzoek tot een getuigenverhoor ingediend. De stichting wil een stafambtenaar van het ministerie van Justitie horen over de zaak Demmink. Volgens twee ex-collega’s heeft deze ambtenaar hen verteld ‘jonge jongens’ voor Demmink te hebben moeten regelen, zoals op 20 juni te lezen was in De Volkskrant. Op Radio 1 had de TROS Nieuwsshow zaterdagochtend 6 juli een uitgebreid vraaggesprek met de voorzitter van De Roestige Spijker, Robert Rubinstein (link naar mp3).

Lees meer ››


Roestige Spijker wil stafambtenaar Justitie horen over Demmink

01-07-2013

Stichting De Roestige Spijker wil dat een stafambtenaar van het ministerie van Justitie wordt gehoord over de zaak Demmink. Volgens twee ex-collega’s heeft deze ambtenaar hen verteld ‘jonge jongens’ voor Demmink te hebben moeten regelen. De Volkskrant publiceerde hierover op 20 juni. Demmink was tot eind 2012 secretaris-generaal van Justitie. De bewuste stafambtenaar zegt van niets te weten, maar haar twee ex collega’s houden onverkort vast aan hun bij een Haarlemse notaris gedeponeerde verklaring. De stichting wil hen ook als getuigen horen en dient daartoe vandaag bij de Rechtbank Utrecht een verzoekschrift in.

Lees meer ››


Stichting stelt Ministerie in gebreke: zelfs na dubbele termijn geen reactie op WOB-verzoek

25-06-2013

Stichting De Roestige Spijker heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie in gebreke gesteld. Aan het aanvullend WOB-verzoek van 22 april jl. is na 8 weken nog altijd niet gehonoreerd. Het ministerie verlengde de termijn al met vier weken, maar zelfs na deze termijn, die verviel op 17 juni, was nog niet aan het verzoek voldaan.

Voorzitter Rubinstein van de stichting schrijft in zijn brief van 24 juni 2013: "Ik wijs u er op dat de wettelijke termijn van maximaal 8 weken op 17 juni jl. is verstreken en stel het Ministerie van Veiligheid en Justitie hierbij formeel in gebreke. Wanneer het Ministerie niet binnen twee weken na heden alsnog een besluit neemt op het WOB verzoek van 22 april jl., is een dwangsom verschuldigd op de voet van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen." Volg de link voor een afschrift van de brief.

Lees meer ››


Nieuwe getuigenissen in zaak-Demmink

20-06-2013

"Geregeld duiken er misbruikverhalen op over Joris Demmink, tot voor kort een van de machtigste ambtenaren in Den Haag. Hoewel alle opeenvolgende ministers de beschuldigingen als onzin afdoen, probeert een gezelschap van advocaten en activisten de 'Demmink-doofpot' open te wrikken. Nu met nieuwe getuigenissen van twee oud-gevangenisdirecteuren - die meteen worden ontkend." Zo opent De Volkskrant van 20 juni 2013 een groot artikel van de journalisten Toine Heijmans en Elsbeth Stoker waarin nieuwe, bij de notaris vastgelegde, getuigenissen over Demmink worden onthuld: "Twee voormalige topambtenaren van Justitie hebben bij de notaris verklaringen afgelegd tegen Joris Demmink, de gepensioneerde secretaris-generaal die al jaren wordt achtervolgd door verhalen over kindermisbruik. De gewezen gevangenisdirecteuren, Bart Molenkamp en Jacques van Huet, willen met hun getuigenissen nieuw, onafhankelijk onderzoek afdwingen." Afschriften van de getuigenissen zijn als download onderaan dit artikel opgenomen.

Lees meer ››


Pleidooi in zaak Roestige Spijker vs Demmink vertraagd

14-05-2013

De advocaat van Demmink. Mr. Knijff, gaf op 6 mei 2013 te kennen dat hij tot 5 juli 2013 in het buitenland verblijft en in die periode niet beschikbaar is om namens Demmink zijn bezwaren tegen de betrokkenheid van Stichting De Roestige Spijker bij de procedure in Rotterdam mondeling toe te lichten. Dit betekent dat mr. Knijff twee maanden geheel afwezig is en niet in staat tussentijds zijn cliënt Demmink bij te staan. De Stichting vindt dit even ongeloofwaardig als onacceptabel.

Bij het kantoor van mr. Knijff, De Brauw Blackstone Westbroek, werken bovendien bijna driehonderd advocaten. Er is vast wel iemand die het stokje in deze zaak even kan overnemen.

De Stichting heeft daarom bij de rechtbank tegen deze kennelijke poging tot vertraging geprotesteerd. De opstelling van Demmink en zijn advocaat is bovenal vreemd, omdat zij immers in oktober 2012 nog met spoed rechtsmaatregelen aankondigden. Zij wilden zo snel mogelijk de onderste steen boven halen om de waarheid achter de verdenkingen jegens Demmink boven tafel te krijgen. De Stichting wil Demmink daar graag bij helpen.

Lees meer ››


Roestige Spijker mag voeging in Demmink-zaak bepleiten

08-05-2013

Stichting De Roestige Spijker krijgt van de rechtbank in Rotterdam de kans om een voeging in de zaak van Joris Demmink tegen het Algemeen Dagblad te bepleiten. Zowel Demmink als het AD willen De Roestige Spijker buiten de procedure houden. De Rotterdamse rechtbank stelt de stichting nu echter in staat om tijdens een speciale zitting te bepleiten waarom een voeging in de procedure aan de zijde van het AD wél gewenst is. Daarna neemt de rechtbank een beslissing. De zitting zal naar verwachting in de zomer plaatsvinden.

Lees meer ››


Demmink wil De Roestige Spijker buiten procedure houden

27-04-2013

Op 24 april heeft de advocaat van Demmink bezwaar gemaakt tegen het verzoek van Stichting De Roestige Spijker om zich aan de zijde van Algemeen Dagblad te voegen in de procedure die Demmink heeft aangespannen voor de Rechtbank Rotterdam.
Het schriftelijk verweer van Demmink tegen dit verzoek vindt u hier.
In de procedure in Rotterdam eist Demmink rectificatie van de beschuldiging dat hij pedofiele contacten zou hebben gehad en een hoge schadevergoeding.

Lees meer ››


Stichting doet aanvullend WOB-verzoek

23-04-2013

Stichting De Roestige Spijker heeft een aanvullend verzoek om informatie ingediend, op grond van artikel 3 van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) bij het Ministerie van Justitie. Het verzoek volgt op de antwoorden van 9 april jl. Stichtingsvoorzitter Robert Rubinstein refereert aan deze brief: "In uw antwoord heeft u bevestigd dat de Staat heeft besloten om de kosten die oud secretaris-generaal mr. Demmink uitgeeft aan de juridische procedure, welke hij heeft aangespannen tegen redacteuren van het Algemeen Dagblad en de uitgeverij AD Media, te vergoeden."

Naast de ontvangen documenten wil de Stichting inzage in andere stukken die inzicht kunnen verschaffen in hoe de beslissingen om Demmink's juridische kosten te vergoeden tot stand zijn gekomen.

Lees meer ››


Justitie betaalt advocaat Demmink: gepensioneerd S-G procedeert tegen het AD op kosten van de belastingbetaler

15-04-2013

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie betaalt de juridische procedure die de gepensioneerde secretaris-generaal Joris Demmink sinds februari voert tegen het Algemeen Dagblad. In deze procedure voor de rechtbank Rotterdam betwist Demmink dat hij seksueel misbruik heeft gemaakt van minderjarige jongens. Hij ontkent dat hij schandknapen geleverd kreeg via een Haagse pooier. Hij vordert daarom dat het AD dit rectificeert.

Via een WOB-procedure ontving stichting De Roestige Spijker een afschrift van diverse facturen van de advocaat van Demmink die door het Ministerie worden voldaan. Volgens Minister Opstelten vergoedt de Staat de smaadprocedure van Demmink omdat de publicaties verband houden met zijn (voormalige) functie als secretaris-generaal. Met andere woorden: als Demmink geen topman van Justitie was geweest, zou het AD de belastende feiten niet hebben gepubliceerd.

Dit legt een bijzonder curieuze regeling bloot: wie een hoge functie bij de overheid heeft en in opspraak raakt, krijgt zijn juridische kosten van de Nederlandse staat vergoed. Wie volgt?

Lees meer ››


De Roestige Spijker steunt AD in juridisch gevecht tegen Demmink

10-04-2013

PERSBERICHT

De recent opgerichte Stichting De Roestige Spijker steunt het Algemeen Dagblad in haar juridisch gevecht met Joris Demmink. De voormalig secretaris generaal van Justitie wordt al jarenlang beschuldigd van mogelijke betrokkenheid bij seksueel misbruik van minderjarige jongens. Het AD publiceerde hierover in oktober 2012. Demmink wil dat de rechter de in zijn ogen onjuiste AD-publicaties veroordeelt en begon een procedure tegen de krant. Stichting De Roestige Spijker voegt zich nu in deze procedure bij het AD.

Lees meer ››


Publiek belang mag niet wijken voor belang Demmink

03-04-2013

Stichting de Roestige Spijker meent dat de verspreiding en publicatie van de documentaire Dutch Injustice, en de herhaalde beschuldigingen jegens Demmink van misbruik van minderjarige jongens een zaak zijn van publiek belang. Dat belang weegt zwaarder dan het belang van Demmink bij het stilhouden hiervan.

De stichting is gesterkt in deze overtuiging na het inwinnen van juridisch advies volgend op de dreiging van de advocaat van Demmink d.d. 5 maart 2013 dat hij tegen de stichting rechtsmaatregelen neemt indien de documentaire Dutch Injustice door haar actief onder de aandacht van het publiek wordt gebracht. De stichting heeft daarom het volgende antwoord geschreven aan de advocaat van Demmink.

Lees meer ››


Demmink maakt bezwaar tegen documentaire Dutch Injustice

29-03-2013

Namens zijn cliënt Joris Demmink, heeft advocaat Harro Knijff schriftelijk laten weten dat Demmink publicatie van de documentaire Dutch Injustice when child traffickers rule a nation, waarin hij van seksueel misbruik wordt beschuldigd, niet accepteert. De documentaire staat gepubliceerd op YouTube.

Deze video is geproduceerd ten behoeve van de Amerikaanse organisatie Rebecca Project for Human Rights om in de Verenigde Staten aandacht te vragen voor de Demmink-affaire. De Stichting wenst de documentaire actief in Nederland onder de aandacht van het publiek te brengen.

Lees meer ››


De Roestige Spijker voert mini-documentaire aan in belang waarheidsvinding Demmink-zaak

18-02-2013

Stichting De Roestige Spijker heeft een nieuwe brief gestuurd aan Mr. Harro Knijff, advocaat van de van pedofilie en verkrachting beschuldigde oud-secretaris-generaal van Justitie, Joris Demmink. Voorzitter Robert Rubinstein stelt daarin "Voorzichtig ... vast dat mijn brief van 1 februari zijdens stichting De Roestige Spijker ertoe heeft geleid dat het Algemeen Dagblad op 4 februari jl. is gedagvaard." In de nieuwe brief meldt de stichting dat zij de zaak zal "volgen en waar mogelijk de waarheidsvinding ondersteunen. Dit wenst de stichting onder meer te doen door aandacht te vragen voor een documentaire over uw cliënt die is geproduceerd in de Verenigde Staten."

Rubinstein schrijft aan Knijff: "Tegen deze documentaire, die sinds juli 2012 wordt openbaar gemaakt en verspreid, heeft uw cliënt in het geheel geen bezwaar gemaakt en ik heb van een vertegenwoordiger van Rebecca Project for Human Rights begrepen dat de documentaire ook bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekend is. De stichting heeft van de producent het recht verkregen de documentaire in Nederland te publiceren en te distribueren. De stichting ziet het als haar taak deze documentaire bij een groot publiek onder de aandacht te brengen en andere media hiervoor te interesseren."

Lees meer ››


Schriftelijke reactie Knijff op Brief Stichting De Roestige Spijker

09-02-2013

Mr. H.J.A. Knijff, advocaat van Demmink heeft een schriftelijke reactie gestuurd aan de voorzitter van Stichting De Roestige Spijker, Robert Rubinstein. Dit na de spoorslagse dagvaarding die volgde op de brief die de Stichting hem op 1 februari toezond. De reactie heeft weinig om het lijf. Knijff geeft aan dat "de dagvaarding gericht aan de heren K. Voskuil en C. Reusink alsmede aan AD Nieuwsmedia B.V. inmiddels uitgebracht en is gedagvaard" en dat rectificatie wordt gevorderd van de "berichtgeving in het Algemeen Dagblad van 6 en 8 oktober jl." Geheel in lijn met de 'verdediging' van Demmink tot nog toe is de holle slotzin: "De verdere inhoud van uw bovenvermelde brief laat ik onbesproken zonder daarmee enig onderdeel voor juist te erkennen."

Lees meer ››


'Demmink dagvaardt AD'

05-02-2013

Marcel Haenen, redacteur van NRC Handelsblad, heeft via Twitter laten weten dat mr. Joris Demmink, de voormalige secretaris-generaal van Justitie, die onder vuur ligt wegens aantijgingen van kindermisbruik, het Algemeen Dagblad heeft gedagvaard. Advocaat Knijff liet via een bericht in het Nederlands Dagblad weten dat de enige reden voor de plotselinge dagvaarding van maandag jl. is “dat ik daar agendatechnisch niet eerder aan toe ben gekomen”. Zie de websites van Katholiek Nieuwsblad en Nederlands Dagblad.

Lees meer ››


Brief aan mr Knijff, de advocaat van Demmink

Op vrijdag 1 februari 2013 heeft Robert Rubinstein, voorzitter van de Stichting de Roestige Spijker, een brief verstuurd aan mr Knijff de advocaat van Demmink. De stichting heeft ondermeer ten doel het bevorderen van onderzoeksjournalistiek aangaande mogelijke misstanden bij de overheid, het tegengaan van persbreidel en voorkomen van doofpotpolitiek. De Stichting volgt daarom met veel interesse de kwestie Demmink en de beschuldigingen die zijn geuit aan zijn adres.

Lees meer ››

Volkskrant.nl: Demmink een van de drie roestige spijkers die Nederland doen etteren.

13-01-2013

De in november gepensioneerde oud-SG van Justitie Joris Demmink is één van 'de drie roestige spijkers die Nederland doen etteren'. Dat schrijft columnist Jan Bennink op de opiniepagina van volkskrant.nl. De Volkskrant, die al jarenlang niet of nauwelijks aandacht aan de Demmink-zaak schenkt, kan uit de column zelf ook lering trekken. De inleiding tot de column luidt: "Er zitten drie roestige spijkers in het kruis van Nederland, schrijft columnist Jan Bennink. 'Wie goed kijkt kan ze onderhuids zien zitten. Wie een neus heeft kan de etterende wonden ruiken die ze veroorzaken.'"

Lees meer ››


"AD kan Demmink uitroken" en "de val van Opstelten"

17-01-2013

Harry Veenendaal is columnist (van o.a. het Advocatenblad), publicist, jurist en historicus. En actief op Twitter met weliswaar 'slechts' 1.225 volgers maar dat zouden er zomaar eens snel meer kunnen worden. Veenendaal heeft het sinds enige tijd in zijn tweets regelmatig over Demmink. Hij komt daarbij met feiten, suggesties en veronderstellingen die er niet om liegen. Het koppig afwijzen van enig serieus onderzoek naar de schokkende beschuldigingen aan het adres van de oud-SG door Justitie begint steeds meer trekken te vertonen van een heel slechte film. Laten we Veenendaal eens terugvolgen naar 15 januari 2013.

Lees meer ››


Jan Dijkgraaf: "De Beerput"

15-01-2013

Na de hartekreet van Jan Bennink om Nederland nu eens te verlossen van die drie roestige spijkers - waarvan Demmink er één is - kwam daags erna nog een andere gerespecteerde internetcolumnist met een column over de van pedofilie en verkrachting beschuldigde oud-SG van Justitie. Titel: "De Beerput". In zijn column zet Dijkgraaf in 99 woorden neer waarom het best De Demmink Beerput had mogen heten. Maar ja, dat allitereert niet zo lekker als De Demmink Doofpot.

Lees meer ››


Gaat Demmink wel tegen AD procederen?

26-10-2012

Heeft het Algemeen Dagblad al iets van mr. Harro Knijff gehoord? Terwijl diens cliënt mr. Joris Demmink vanmiddag zijn afscheidsreceptie houdt in Den Haag en mogelijk een lintje ontvangt (Justitie weigert de pers daarover te informeren) en de beschuldigingen van pedofilie alsmede de onderbouwing daarvoor - eindelijk dan toch - nu steeds uitvoeriger in de media aan de orde komen, vroegen we ons af hoe het met de sensationele primeur van Algemeen Dagblad staat. Die krant wist immers een aantal getuigen op te sporen die onder ede willen verklaren Demmink in de jaren tachtig in gezelschap gezien te hebben van een beruchte jongenspooier. Volgens een andere bron, een leider van een Haagse hasjbende, zagen leden van zijn bende meerdere keren jongens in de auto van Demmink stappen.

Lees meer ››


Hoe Demmink elke aanval overleefde

08-10-2012

(vervolgpublicatie Koen Voskuil, AD, ma 08-10-12)
Haagse getuigen verklaarden zaterdag in deze krant dat Justitietopman Joris Demmink (64) begin jaren '80 contact had met een jongenspooier. Geruchten over kindermisbruik achtervolgen hem al jaren. Onderzoeken van de Rijksrecherche, de AIVD en journalisten leidden tot niets. Is dit het ultieme bewijs van zijn onschuld, of zijn onderzoeken bewust om zeep geholpen? Ex-politiemensen, ambtenaren van Justitie en een advocate plaatsen grote vraagtekens bij de resultaten.

Lees meer ››


De topambtenaar, de Haagse pooier en zijn jongens

06-10-2012

Op zaterdag 6 oktober 2012 publiceerde het AD een uitgebreide rapportage van journalist Koen Voskuil, die in Den Haag diverse getuigen heeft opgespoord die bereid zijn onder ede te verklaren dat Joris Demmink contacten onderhield met onderwereldfiguur en pooier Dick Willard en van hem minderjarige jongens 'afnam'. Deze verklaringen zeggen niet alleen iets over de seksuele moraal van de justitietopman, maar tonen ook aan dat hij zich door deze contacten met de onderwereld volstrekt chantabel heeft gemaakt. Daarmee alleen zou zijn positie als secretaris-generaal van Justitie als volstrekt onhoudbaar zijn. Onderstaand een aantal passages uit het artikel in het AD.

Lees meer ››


 
Volg de deroestigespijker via RSSfull screen background image